שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 3764/16 - עלי ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית תגובה להודעה מעדכנת
כתבי בי דין | 3764/16 | 18.4.2017
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב