שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 3764/16 - עלי ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית תגובה להודעה מעדכנת
כתבי בי דין | 3764/16 | 18.4.2017
תגובת המוקד להגנת הפרט להודעת המדינה במסגרת עתירתו בעניין מנגנון שימנע אי-עמידה בזמנים המאלצת פונים לעתור לבית המשפט כדי לקבל סעד. המוקד טוען כי שינויים שהמדינה החילה הביאו להידרדרות באופן ובקצב של הטיפול בפניות תושבים פלסטינים, וכי המדינה לא הצביעה על מנגנון כלשהו למניעת מקרים חוזרים של אי-מתן תשובה במועד. הפיתרון המתבקש הוא יצירת מנגנון מפורט, יעיל ושלם שייתר נקיטת הליכים משפטיים.
עדכונים
23.4.2017
בג"ץ למדינה: "יש צורך במאמץ להקל ככל הניתן על האוכלוסייה הפלסטינית הנזקקת להיתרים במישור המינהלי, כדי לפשט את החיים... והדבר אינו בשמים כמובן"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב