שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עע"מ 347/15 - סלימאן ואח' נ' שר הפנים פסק דין
פסיקה | עע"מ 347/15 | 19.2.2017
קבלת ערעוריהם של שני ילידי ירושלים המזרחית, שאינם מוכרים כתושביה, על דחיית בקשתם לקבל היתרי שהייה בישראל מכוח החלטת ממשלה 2492. כיוון שהשניים גרו כמה שנים בארצות הברית ולמרות שגרו מרבית חייהם בירושלים, ישראל לא נותנת לשניים היתריי שהייה זמניים, בשל אי-רציפות המגורים בעיר. בית המשפט קובע כי אין להיתלות בטענת אי-רציפות המגורים כאשר המבקש נעדר מהעיר לשנים ספורות בלבד, ומדגיש כי "נוכח התכלית ההומניטרית שבבסיס החלטת הממשלה, יישומה במקרה קונקרטי דורש לגלות רגישות לנסיבות חייהם של אנשים אשר נקלעו למציאות חיים לא פשוטה, ולפיכך יש מקום לבחון כל מקרה על-רקע נסיבותיו הוא, במבחנים אובייקטיביים וסובייקטיביים כאחד".
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב