שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
טבלת החלטות לגבי מתן מעמד בישראל לקטין שרק אחד מהוריו רשום כתושב ישראל
מסמכים אחרים | 1.8.2005
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב