שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ערר 1610/17 - המוקד להגנת הפרט נ' רשות האוכלוסין וההגירה ערר
כתבי בי דין | ערר 1610/17 | 12.2.2017
ערר שהגיש המוקד להגנת הפרט נגד מדיניות משרד הפנים לשלול את מעמדם של תושבי קבע שהוריהם העתיקו את מקום מגוריהם מישראל בעודם קטינים, בטרם חלפו שבע שנים של שהייה רצופה מחוץ לישראל מרגע הפיכתם לבוגרים. המוקד טוען כי מדיניות זו מנוגדת למדיניות המוצהרת של משרד הפנים ולהתחייבות המדינה בפני בג"ץ. המוקד מוסיף כי כך פוגעת המדינה בזכויות היסוד של הקטינים לחיי משפחה ולבריאות ובעקרון טובת הילד.
עדכונים
22.3.2017
המוקד לבית הדין לעררים: בניגוד לנהלים ולפסיקת העליון, שולל משרד הפנים מעמד בישראל מקטינים, תושבי ירושלים המזרחית, שהוריהם העתיקו את מרכז חייהם לחו"ל
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב