שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עע"ם 3268/14 - אלחאק נ' שר הפנים הודעה מעדכנת מטעם המשיבים
כתבי בי דין | 3268/14 | 7.2.2017
תגובת המדינה לערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי שאישר את שלילת מעמדו של תושב ירושלים המזרחית. המדינה טוענת כי מעמד התושבות של האיש נשלל ממנו משום שגר תקופה ארוכה בארה"ב לאחר שעזב את ישראל בהיותו קטין, וכי אין להשיב לו את המעמד כיוון שכיום זיקתו המשמעותית היא לגדה המערבית ולא לישראל. המדינה מוסיפה כי האיש חי בביגמיה ועובר בכך על חוקי המדינה.
עדכונים
21.12.2017
בית המשפט העליון לשר הפנים: יש להשיב לאלתר את מעמדה של תושבת ירושלים המזרחית, שנשלל בעקבות מגוריה בחו"ל
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב