שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 3390/16 - עדאלה, המוקד להגנת הפרט ואח' נ' הכנסת פסק דין
פסיקה | 3390/16 | 25.1.2017
החלטת בית המשפט להוציא צו על תנאי בעתירה שהגישו מרכז עדאלה ושלושה ארגוני זכויות אדם, ביניהם המוקד להגנת הפרט, להורות לבטל את סעיף 3 לחוק העונשין (תיקון מספר 120 והוראת השעה) התשע"ו-2015, השולל קצבאות סוציאליות מהורים לקטין שהורשע בעבירות ביטחון. בית המשפט מורה למדינה לנמק את חוקיות התיקון היות "שעל פני הדברים אין לכאורה מתאם שויוני בין הקטינים בהם עסקינן לבין, למשל, קטינים במשפט הפלילי ה'רגיל'".
עדכונים
26.1.2017
בעקבות עתירה של ארגוני זכויות אדם: בג"ץ מורה למדינה לנמק מדוע החוק, השולל גמלאות מהורים לקטינים שהורשעו בעבירות ביטחוניות, הוא חוקתי
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב