שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 3390/16 - עדאלה, המוקד להגנת הפרט ואח' נ' הכנסת פרוטוקול
מסמכים אחרים | 3390/16 | 25.1.2017
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב