שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 3390/16 - עדאלה, המוקד להגנת הפרט ואח' נ' הכנסת פרוטוקול
מסמכים אחרים | 3390/16 | 25.1.2017
דיון בעתירה שהגישו מרכז עדאלה ושלושה ארגוני זכויות אדם נוספים, ביניהם המוקד להגנת הפרט, להורות לבטל את סעיף 3 לחוק העונשין (תיקון מספר 120 והוראת שעה) התשע"ו-2015, השולל גמלאות סוציאליות מהורים לקטין שהורשע בעבירות ביטחון. במהלך הדיון טענו הארגונים כי החוק מפלה ואינו מידתי בשלילת הקצבאות האוטומטית מן ההורים עם הרשעת הקטין, ללא כל התחשבות בנסיבות הפרטניות. הארגונים הוסיפו כי התיקון לחוק יוצר אבחנה שרירותית בין קטינים שהורשעו בעבירות ביטחון לבין אלו שהורשעו בעבירות אחרות. במהלך הדיון העיר השופט פוגלמן כי כאשר מדובר באסיר פלילי, כגון סוחר סמים, "הפגיעה בחברה בעיני יותר אנושה, אז אם היתה כוונה לדאוג לאינטרס הציבורי... אנו מסתכלים על פגיעה בשוויון".
עדכונים
26.1.2017
בעקבות עתירה של ארגוני זכויות אדם: בג"ץ מורה למדינה לנמק מדוע החוק, השולל גמלאות מהורים לקטינים שהורשעו בעבירות ביטחוניות, הוא חוקתי
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב