שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עע"ם 3268/14 - אלחאק נ' שר הפנים פסק דין
פסיקה | 3268/14 | 14.3.2017
קבלת עתירה נגד כוונת המדינה לא להשיב את מעמדו של תושב ירושלים אשר היגר עם משפחתו לארצות הברית בהיותו קטין וחזר לירושלים כבגיר. בית המשפט קובע כי מעמדם של תושבי ירושלים הוא ייחודי מכוח היותם ילידי המקום, כך שגם מעמד שפקע ניתן להשבה. השופטים הוסיפו כי זיקתם לישראל של תושבי ירושלים המזרחית כילידי המקום, להבדיל ממהגרים, הינה כה עמוקה, עד כי גם אם המעמד בישראל "פוקע", בעקבות העתקת מרכז חיים לחו"ל, על שר הפנים לתת משקל נכבד ל"מצבם הייחודי של תושבים אלה... כמי שנולדו בשטח זה – ולעיתים אף הוריהם והורי הוריהם נולדו בו – והם מקיימים בו חיי משפחה וקהילה במשך שנים".
עדכונים
15.3.2017
בית המשפט העליון הכריע פה אחד: מעמדם בישראל של תושבי ירושלים המזרחית הוא ייחודי מכוח היותם ילידי המקום, כך שגם מעמד שפקע ניתן להשבה
21.12.2017
בית המשפט העליון לשר הפנים: יש להשיב לאלתר את מעמדה של תושבת ירושלים המזרחית, שנשלל בעקבות מגוריה בחו"ל
25.7.2018
המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים: יש להעניק מעמד חוקי לילדיהם הקטינים של תושבי ירושלים המזרחית שבקשתם להשבת מעמד נמצאת בבחינה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב