שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: פניות המוקד להגנת הפרט למשל"ט כליאה לאיתור כלואים [לפרקליטות המדינה]
מסמכים אחרים | 9273/16 | 13.3.2017
פניית המוקד להגנת הפרט לפרקליטות בעקבות תגובתה לעתירתו לצו הביאס קורפוס בעניין קטין פלסטיני שנעצר. המוקד מוחה על טענת המדינה כאילו התעורר חשד שהמוקד פונה לעתים שלא בשליחות משפחת העצור. המדינה אף גיבשה טופס פניות חדש שיחייב למסור לצבא את פרטי בן המשפחה המבקש בכל פנייה לאיתור עצורים. המוקד עומד על כך שהטופס החדש לא ייעל את העבודה, כפי שהמליץ בית המשפט, אלא יסרבל אותרה, שהרי המוקד מטפל מדי שנה באלפי פניות של בני משפחה לאיתור יקיריהם. המוקד מביע חשש בדבר "כוונה בלתי מוצהרת להקשות" על עבודתו.
עדכונים
14.3.2017
המוקד מוחה על הטלת דופי בעבודתו לאיתור כלואים פלסטינים: צעד נוסף במאמצי המערכת למנוע את חשיפת מחדליה ולהקשות על ארגוני זכויות האדם לבצע מלאכתם נאמנה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב