שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הוועדה הבין משרדית לבדיקת קצבי הפיתוח לירושלים
דוחות | 1.8.1973
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב