שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
חוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (מס' 11), תשכ"ז-1967
חקיקה | 27.6.1967

באדיבות נבו הוצאה לאור בע"מ

mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב