שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: עומס רב ותנאי המתנה קשים בכניסה למבנה המשותף של לשכת רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול ולשכת התעסוקה בואדי אל ג'וז בירושלים המזרחית
מסמכים אחרים | 1326/17 | 2.11.2016
הודעת רשות האוכלוסין בתגובה לפניית המוקד להגנת הפרט בעניין העומס הרב ותנאי ההמתנה הקשים בכניסה ללשכת הרשות בואדי אל-ג'וז בירושלים המזרחית. הרשות מעדכנת כי הם "נערכים להתקנת עמדות שתיה לנוחיות הלקוחות". בנוסף מוסרת הרשות כי על מנת להפחית את העומס בוצעו שינויים בשעת קבלת הקהל של המשרדים הפועלים וכי מכשירי הזיהוי האוטומטי הועתקו אל מחוץ למתקן.
עדכונים
12.2.2017
המוקד נאלץ לשוב ולפנות לבג"ץ: תנאי ההמתנה בכניסה ללשכות רשות האוכלוסין והתעסוקה בוואדי ג'וז בלתי נסבלים; לא ייתכן שרשות ציבורית תכביד כך על הבאים בשעריה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב