שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 799/17 - קונבר ואח' נ' מפקד פיקוד העורף פסק דין
פסיקה | 799/17 | 23.2.2017
דחיית עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לא לאטום מרתף ויחידת דיור בג'בל מוכבר השייכים למשפחתו של מבצע פיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017. בפסק הדין כתב השופט דנציגר כי "הקושי בהפעלת סנקציה של הריסת בתים כלפי חפים מפשע מתעצם כאשר בבינוי מושא צו ההריסה מתגוררים ילדים קטינים". ואולם, נוכח חומרת הפיגוע, והיות שהאטימה "צפויה להתבצע ביחס ליחידת המגורים שבה התגוררו המחבל ובני משפחתו בלבד", לא מצא השופט מקום להתערבות בית המשפט בהחלטה. השופטת ברון התייחסה בדבריה לחוות הדעת העדכנית שהציג השב"כ וסברה כי התמונה העולה מחוות הדעת אינה כה ברורה "ובכל מקרה היא מעוררת שאלות נוקבות".
עדכונים
26.2.2017
הבית בג'בל מוכבר ייאטם: שופטי בג"ץ התגברו על אי הנוחות שבפגיעה הקשה באלמנה צעירה וארבעת ילדיה, ואישרו פה אחד את צו האטימה העונשית
23.3.2017
אירוע בכיכר העיר? הצבא אטם את הבית בג'בל מוכבר והורי הנרצחת, מלווים בשוטרים, הגיעו כדי לצפות בענישה
26.3.2017
המוקד ליועץ המשפטי לממשלה: נוכחותם, באישור המשטרה, של הורי הנרצחת בעת אטימת הבית בג'בל מוכבר מזכירה מחזה ראווה בכיכר העיר
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב