שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 813/14, 5135/14 - פלוני, נופל ואח' נ' כנסת ישראל ואח' פרוטוקול
מסמכים אחרים | 5135/14 | 20.2.2017
פרוטוקול דיון בקבוצת עתירות שהגישו המוקד להגנת הפרט ועורכי דין נוספים, העוסקות בפלסטינים הנוטלים חלק בהליכים לאיחוד משפחות עם תושבי קבע וחיים בישראל במשך שנים ללא מעמד תושב. במהלך הדיון ציין המוקד כי, בניגוד לטענת המדינה כי החוק משרת תכלית ביטחונית, הנתונים מלמדים על מציאות מורכבת יותר. למרות זאת המליצה נשיאת בית המשפט העליון לעותרים למחוק את העתירות תוך שמירה על טענותיהם. המוקד ועורכי הדין הנוספים בחרו לעמוד על העתירות וציינו כי הגיעה העת שבית המשפט יאמר את דברו ויפסוק בסוגיה.
עדכונים
21.2.2017
המוקד לבג"ץ: חוק האזרחות והכניסה לישראל, שתוקפו מוארך מזה 14 שנה, דורש פתרון חוקתי יסודי. השופטים: "מה שנפסק נפסק"
15.6.2017
המוקד לבג"ץ: חוק האזרחות והכניסה לישראל הוארך שוב, אוטומטית, ללא שינויים או מאמץ לצמצם את מידת הפגיעה באוכלוסייה הפלסטינית; יש צורך בדיון בהשלכות הרוחב של החוק
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב