שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עע"ם 9807/09 - זרינה ואח' נ' משרד הפנים פסק דין
פסיקה | 9807/09 | 11.8.2011
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב