שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 799/17 - קונבר ואח' נ' מפקד פיקוד העורף פרוטוקול
כתבי בי דין | 799/17 | 13.2.2017
פרוטוקול הדיון בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להימנע מאטימת המרתף ויחידת הדיור בבית בג'בל מוכבר השייך למשפחתו של מבצע פיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017. במהלך הדיון התייחסו השופטים לגילם הצעיר של הילדים בבית (בין תשעה חודשים לשבע שנים). לשאלת השופט דנציגר, האם בהחלטת המדינה ניתן משקל לכך שהאלמנה וילדיה ייפגעו על לא עוול בכפם, השיבה המדינה כי הפסיקה הקיימת "לא מונעת שימוש בתקנה גם כשיש חפים מפשע שנפגעים, כולל קטינים שהתגוררו בבית". בדיון נשאו דברים הוריהם של חלק מהרוגי הפיגוע.
עדכונים
13.2.2017
המדינה בבג"ץ: ההחלטה לאטום באטימה עונשית בית בג'בל מוכבר היא מידתית, "בהתחשב בפסיקה שלא מונעת שימוש בתקנה [119] גם כשיש חפים מפשע שנפגעים"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב