שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 799/17 - קונבר ואח' נ' מפקד פיקוד העורף פרוטוקול
כתבי בי דין | 799/17 | 13.2.2017
עדכונים
13.2.2017
המדינה בבג"ץ: ההחלטה לאטום באטימה עונשית בית בג'בל מוכבר היא מידתית, "בהתחשב בפסיקה שלא מונעת שימוש בתקנה [119] גם כשיש חפים מפשע שנפגעים"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב