שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 1326/17 - עודה ואח' נ' מנהל אגף לשכות רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 1236/17 | 9.2.2017
עתירה שהגישו המוקד להגנת הפרט וארגון מען להורות למדינה למצוא פתרונות שימנעו את העומס הרב והצפיפות הבלתי נסבלת בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה ולשכת התעסוקה בוואדי ג'וז בירושלים המזרחית. הארגונים קובלים על התנאים הקשים הקיימים בתהליך בקרת הכניסה למבנה, ובתוכם תורים המשתרכים שעות רבות, ללא מחסה, ללא מתקני שירותים או מים או ספסל, והליך בידוק ביטחוני מסורבל ומשפיל. זו עתירה רביעית בעניין זה. הארגונים טוענים כי חובתה של רשות לתת שירותים לתושבי העיר תוך שמירה על כבודם, וכי הקשיים שמערימה הרשות על הגישה ללשכת התעסוקה מחמירים את המצב ומונעים מהתושבים לממש את זכותם הסוציאלית.
עדכונים
12.2.2017
המוקד נאלץ לשוב ולפנות לבג"ץ: תנאי ההמתנה בכניסה ללשכות רשות האוכלוסין והתעסוקה בוואדי ג'וז בלתי נסבלים; לא ייתכן שרשות ציבורית תכביד כך על הבאים בשעריה
13.3.2018
ביום חמישי, 15.3.2018 ידון בג"ץ בעתירה נגד התנאים הבלתי אנושיים בלשכות משרד הפנים ושירות התעסוקה בירושלים המזרחית
18.3.2018
בג"ץ קובע: המצב בלשכות רשות האוכלוסין והתעסוקה בירושלים המזרחית "לא משביע רצון בלשון המעטה"; על המדינה לשים הסוגיה בסדר עדיפות גבוה ולפעול ביצירתיות לפתרון המצב
13.5.2018
המוקד להגנת הפרט וארגון העובדים מען: השינוי עליו הודיע משרד הפנים, בעקבות עתירה של הארגונים, אינו מספק. יש לפתור לאלתר את בעיית העומס והתנאים הלא-אנושיים בלשכת האוכלוסין וההגירה ולשכת התעסוקה בירושלים המזרחית
24.6.2018
המדינה הודיעה על הצעתה להתמודדות עם התנאים הבלתי אנושיים בלשכות רשות האוכלוסין וההגירה ושירות התעסוקה בירושלים המזרחית: אין בהצעה כל טיפול ממשי בעומס הקשה בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה, אך תושבי העיר הפלסטינים יוכלו מעתה לקבל שירות בכל לשכות שירות התעסוקה בעיר
1.7.2018
המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: אין ב"פתרונות" שהציעה המדינה כדי להקל על העומס בכניסה למבנה המשותף ללשכות רשות האוכלוסין וההגירה ושירות התעסוקה בירושלים המזרחית
30.9.2019
בעקבות עתירת המוקד וארגון מען שופרו תנאי ההמתנה בכניסה ללשכות משרד הפנים ושירות התעסוקה בירושלים המזרחית. בג"ץ: "אנו מצפים כי האצבע תהיה על הדופק, כך שהמצב לא יחזור לקדמותו"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב