שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: טיעון בכתב לאור הודעה על כוונה לביטול מעמד וסירוב בקשה לרישום ילדים מאת ___ קונבר, ת.ז. ____ עבור ילדיה
מסמכים אחרים | 17.1.2017
פניית המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים בעקבות החלטתו לבטל את מעמדם של אח ואחות בני עשר ושמונה שדודם ביצע פיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017. האחים בנים לתושבת ישראל ותושב הגדה המערבית ויש להם מעמד ארעי. משרד הפנים מנמק את שלילת המעמד בכך ש"מספר גורמים במשפחה המורחבת שלכם חשודים בזיקה לארגון דעא"ש". המוקד טוען כי מדובר בילדים קטנים אשר אינם אשמים בפיגוע שביצע דודם, והואיל ואינם רשומים בשטחים תשאיר אותם שלילת המעמד נטולי כל מעמד בעולם. המוקד מדגיש כי החלטת משרד הפנים סותרת את חוק האזרחות ואת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, פוגעת בזכות לחיי משפחה ונגועה בשיקולים זרים.
עדכונים
31.8.2017
המוקד להגנת הפרט לבית הדין לעררים: יש לדחות על הסף את בקשת "אם תרצו" להצטרף להליך הנוגע לשלילת מעמד מבני משפחת מפגע
12.12.2018
נמנע ניסיון ענישה קולקטיבית כלפי ילדים: בעקבות התערבות המוקד, חזר בו משרד הפנים מהכוונה לשלול את מעמדם של שני קטינים ילידי ירושלים המזרחית בגין קרבתם למפגע
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב