שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: טיעונים בכתב נגד הודעה על כוונה לשלול מעמד של תושבות קבע ע"ש הגב' ____ קונבר, ת"ז ______ הודעה מיום 10.1.2017
מסמכים אחרים | 18.1.2017
פניית המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים בעקבות החלטתו לשלול את תושבותה של אמו של מבצע פיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017. האישה, ילידת הגדה המערבית, נישאה לתושב ירושלים ומאז שנות ה-80 היא בעלת תושבות קבע. המוקד טוען כי ההחלטה לשלול את תושבותה על סמך הטענה כי חייתה בנישואי ביגמיה מתבססת על מידע ישן, לא ברור ואולי אף שגוי. לפי המוקד, אילו היה ממש בטענה, לא ברור מדוע נמנע משרד הפנים מכל פעולה בעניין זה במשך עשרות שנים. המוקד מוסיף כי ההחלטה אינה סבירה או מידתית וכי היא פסולה מהיסוד. כמו כן מצביע המוקד על כך שההחלטה ניתנה בחוסר סמכות ומראה שעומדים בבסיסה שיקולים זרים שעניינם ענישה קולקטיבית.
עדכונים
31.8.2017
המוקד להגנת הפרט לבית הדין לעררים: יש לדחות על הסף את בקשת "אם תרצו" להצטרף להליך הנוגע לשלילת מעמד מבני משפחת מפגע
8.7.2018
משרד הפנים עומד על החלטתו לגרש מירושלים את קרובי משפחתו של מבצע פיגוע: המוקד להגנת הפרט ערר כנגד ההחלטה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב