שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 832/06 - אבו ערפה ואח' נ' שר הפנים עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים ובקשה לקיום דיון דחוף (בג"ץ 7803/06)
כתבי בי דין | 7803/06 | 22.8.2006
עתירה נגד שלילת מעמדם בישראל של ארבעה תושבי ירושלים המכהנים בפרלמנט הפלסטיני. העותרים טוענים כי ההחלטה התקבלה בחוסר סמכות, שכן הצהרת אמונים למדינה אינה מעוגנת בחוק הכניסה לישראל ולא הייתה תנאי למתן מעמד הקבע לתושבי ירושלים המזרחית; כי ירושלים המזרחית היא שטח כבוש ולפי הדין הבינלאומי המדינה אינה יכולה לבצע בתוכו העברה בכפייה של אזרחים מוגנים; כי שלילת התושבות היא צעד דרסטי שאינו הולם את מעשיהם ולכן אינה מידתית; וכי שלילת התושבות מותירה את הארבעה חסרי מעמד בעולם ובכך מהווה פגיעה חמורה בזכויותיהם לשוויון, לכבוד, לחיי משפחה ולקניין.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב