שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
פנייה לפי חוק חופש המידע - חקירות קטינים פלסטינים בתחנות משטרת ישראל בירושלים המזרחית בשנים 2016-2015
מסמכים אחרים | 9.8.2016
בקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט למשטרה בעניין חקירות קטינים פלסטינים בתחנות משטרת ישראל בירושלים המזרחית בשנים 2015–2016. המוקד מבקש לקבל נתונים מספריים ביחס לאלה: קטינים שנעצרו בשעות הלילה; חקירות שנערכו בלי ליידע את ההורים; חקירות שנערכו ללא נוכחות הורה או קרוב אחר של הנחקר; חקירות שבהן ניתנה לנחקר אפשרות להיוועץ בעורך דין עובר לחקירה; חקירות שתועדו תיעוד חזותי או קולי; חקירות שהתבצעו על ידי חוקר נוער.
עדכונים
29.12.2016
המוקד להגנת הפרט ליועץ המשפטי לממשלה: משטרת ישראל מפירה ברגל גסה את זכויותיהם של קטינים תושבי ירושלים המזרחית, הנתונים בהליכי מעצר וחקירה, בניגוד לחוק
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב