שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: תלונה ומחאה חריפה על הפגיעה בזכות להליך הוגן
מסמכים אחרים | 11.1.2017
בקשת המוקד להגנת הפרט מהיועץ המשפטי לממשלה כי יתערב בהתנהלות משרד הפנים בהליכי שלילת מעמדם בישראל של אנשים שקרוב משפחתם ביצע פיגוע דריסה בירושלים בינואר 2017. המוקד טוען כי החלטת המשרד לשלול את מעמד קרובי המשפחה ולהזמינם לשימוע בתוך פחות מיממה מרגע קבלת הזימון, ללא אפשרות להתכונן או להגיש טיעונים בכתב, פוגעת בזכותם להליך הוגן. המוקד מדגיש כי "מתן פרק זמן של שעות ספורות לצורך גיבוש והעלאת טיעונים כנגד כוונה לשלול זכויות כה קרדינאליות, אינו הגון, בלשון המעטה, וחוטא לחשיבותה הרבה של הזכות לשימוע. השתלשלות האירועים עד כה מצביעה על כך שאין כל כוונה לקיים, ולו מראית עין, הליך הוגן".
עדכונים
17.1.2017
בצעד דרקוני החליט שר הפנים לפתוח בהליך לשלילת מעמדם של 13 בני אדם, בהם קטינים, החיים בירושלים המזרחית. חטאם היחיד: קירבת משפחה למבצע הפיגוע בארמון הנציב
22.1.2017
בני משפחה זומנו לשימוע במשרד הפנים לקראת שלילת מעמדם בישראל, רק בשל קרבתם למבצע הפיגוע בארמון הנציב: כאילו לא די בכך, במתחם משרד הפנים נחשפו גם ליחס משפיל של המאבטחים, שהציבו עליהם שמירה צמודה
26.1.2017
המוקד לבית הדין לעררים: ההחלטה לשלול את מעמדם של בני משפחתו של מבצע הפיגוע בארמון הנציב, בהליך בזק בלתי הוגן, מוּנעת משיקולים זרים ועומדת בסתירה מוחלטת להוראות החוק
26.1.2017
שר הפנים הודיע אתמול כי שלל את מעמדם של בני משפחתו של מבצע הפיגוע בארמון הנציב: "רק פעולות מידיות ומעשיות ירתיעו מפגעים. אני סמוך ובטוח שביטול מעמדם של בני המשפחה יהווה אות אזהרה לאחרים"
8.7.2018
משרד הפנים עומד על החלטתו לגרש מירושלים את קרובי משפחתו של מבצע פיגוע: המוקד להגנת הפרט ערר כנגד ההחלטה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב