שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הערות והצעות מטעם המוקד להגנת הפרט לקראת פרסום נוסח חדש של קפ"ק מרחב התפר
מסמכים אחרים | 4.1.2017
הצעות והערות של המוקד להגנת הפרט לצבא לקראת פרסום נוסח חדש של קובץ פקודות קבע במרחב התפר. בין היתר מבקש המוקד כי הצבא יתקן כדלקמן ליקויים בקובץ הפקודות: הנגשת הקובץ לאוכלוסייה הפלסטינית באמצעות תרגומו לערבית; הסדרת מתן היתרים לבני משפחה של בעלי אדמות חקלאיות; ביטול הדרישה החדשה כי בעל הקרקע ינכח בדיון בוועדת ערר אם בקשתו לקבלת היתר נדחתה; ביטול ההתנגדות להכנסת צאן למרחב התפר; קיצור זמן בירור סטטוס הטיפול בבקשות; ביטול הדרישה מקטינים עד גיל 12 לקבל היתר כניסה מיוחד למרחב; ביטול ועדת ערר כערכאת ערעור על בירור אצל ראש מינהל תיאום וקישור.
עדכונים
5.1.2017
המוקד להגנת הפרט למינהל האזרחי: לקראת פרסום נוסח חדש של פקודות (קפ"ק) 'מרחב התפר', "מן הראוי לבטל את משטר ההיתרים. עם זאת, משעה שניתן פסק הדין בעתירות משטר ההיתרים, מן הראוי כי גורמי המינהל יעמדו בהתחייבויותיהם ובהוראותיו של פסק הדין"
14.6.2017
המוקד למינהל האזרחי: יש לבחון מחדש את הוראותיו של קפ"ק "מרחב התפר" ולערוך שינויים בהתאם לצרכי האוכלוסייה הפלסטינית
18.7.2017
הצבא למוקד להגנת הפרט: טענותיכם לגבי "קפ"ק מרחב התפר" החדש "קטנוניות" ו"ממוחזרות"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב