שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 26445-08-16 - דמיאטי ואח' נ' הממונה על חוק חופש המידע במשרד הבריאות פרוטוקול
מסמכים אחרים | 26445-08-16 | 1.1.2016
פרוטוקול דיון בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למרכז הלאומי לרפואה משפטית להשיב לבקשה שהגיש מכוח חוק חופש המידע בעניין גופותיהם של שלושה פלסטינים שביצעו פיגועים, המוחזקות בידי ישראל משנת 2002. בעקבות הערות בית המשפט הסכימה המדינה למסור לידי המוקד את החומרים המבוקשים, בכפוף לאישור מראש של גורמי הביטחון הרלוונטיים, עד 1.1.2017.
עדכונים
4.12.2016
הצבא נכשל באיתור שלוש גופות פלסטינים המוחזקות בידי ישראל מעל 13 שנה: המדינה מסרבת למסור למשפחות מידע בעניין; המוקד עתר לבית המשפט
29.3.2018
פסק דין בעתירת המוקד לגילוי מידע בעניין שלוש גופות פלסטינים שישראל נכשלה באיתורן: בית המשפט מורה למדינה להעביר למוקד את פרטי מקומות הקבורה שהופיעו במסמכי הקבורה המקוריים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב