שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: הריסת בתים – מכתב נשיא הצלב האדם אל שר החוץ; התכתבויות פנימיות במשרד החוץ הישראלי, דצמבר 1968
מסמכים אחרים | 6.12.1968
באדיבות עקבות: המכון לחקר הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב