שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע: גופות פלסטינים שמקום קבורתו לא אותר - המרכז הלאומי לרפואה משפטית
מסמכים אחרים | 23.3.2016
בקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט למשרד הבריאות בעניין גופות פלסטינים שמקום קבורתם לא אותר. המוקד מבקש לקבל לידיו את כל התיקים, הפרטים והמסמכים הנוגעים לטיפול בגופות של שלושה פלסטינים שנהרגו בפיגועים שביצעו בשנת 2002, לרבות מידע על מקום קבורתן.
עדכונים
4.12.2016
הצבא נכשל באיתור שלוש גופות פלסטינים המוחזקות בידי ישראל מעל 13 שנה: המדינה מסרבת למסור למשפחות מידע בעניין; המוקד עתר לבית המשפט
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב