שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בקשה לפי חוק חופש המידע החלטת שר הפנים לשדרוג 2,104 מוזמנים בהליכים לאיחוד משפחות
מסמכים אחרים | 813/14 | 4.12.2016
בקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים בעניין יישום החלטת שר הפנים לתת מעמד ארעי לפלסטינים החיים בישראל בהיתרי שהייה זמניים מכוח נישואים לתושבים או אזרחים. בהחלטה זו, שהתקבלה במסגרת עתירות המוקד ועורכי דין פרטיים לבג"ץ, הותנה מתן המעמד בכך שהבקשה לאיחוד משפחות הוגשה עד סוף שנת 2003 ואושרה, ובכך שאין לגבי המבקשים חומר ביטחוני או פלילי. בין השאר מבקש המוקד לדעת כמה פלסטינים מתוך קבוצה זו קיבלו מעמד ארעי, בהבחנה בין מי שנישא לתושב ומי שנישא לאזרח, וכמה מתוך הבקשות לקבלת מעמד ארעי מטופלות בלשכת רשות האוכלוסין בירושלים.
עדכונים
28.9.2017
בעקבות עתירות המוקד להגנת הפרט: לאחר שנים רבות של חיים בישראל מכוח היתרי שהייה בלבד וללא זכויות סוציאליות, 1,573 פלסטינים המתגוררים במדינה במסגרת הליך לאיחוד משפחות קיבלו תעודות זהות ארעיות
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב