שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
השגה נגד הכוונה להחרים ולהרוס הדירה בה התגורר המנוח __ אבו סביח
מסמכים אחרים | 16.11.2016
השגת המוקד להגנת הפרט על כוונת הצבא להרוס את בית משפחתו בכפר עקב של מבצע פיגוע ירי בירושלים באוקטובר 2016. המוקד טוען כי בדירה מתגוררים אשתו של האיש יחד עם חמשת ילדיהם, וכי היא בבעלות אביו. כל השישה חפים מפשע, ופגיעה בהם תהווה הפרה של הדין הבינלאומי האוסר ענישה קולקטיבית. המוקד מוסיף כי הדירה ממוקמת בקומה השביעית בבניין בן תשע קומות, והניסיון מלמד כי הריסתה עלולה לגרום נזק חמור לכלל המבנה; וכי ההחלטה על הריסת הבית בלתי מידתית ואינה יעילה כאמצעי למנוע פיגועים בעתיד.

עדכונים
23.11.2016
צו הריסה עונשית מאיים על ביתה של תושבת ירושלים המזרחית וחמשת ילדיה; המוקד: הריסה עונשית מהווה ענישה קולקטיבית הפוגעת בחפים מפשע
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב