שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בקשה לקבלת מידע אודות כניסת פלסטינים מרצ"ע לישראל לצורך נסיעה לחו"ל דרך מעבר 'גשר אלנבי' ונתב"ג
מסמכים אחרים | 13.11.2016
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב