שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: השגה נגד צו סגירת העסק שבבעלות מר __ אבו סביח - אלראם
מסמכים אחרים | 18.10.2016
השגת המוקד להגנת הפרט על החלטת הצבא להוציא צו סגירה למשך חודשיים לחנות ממתקים בכפר א-ראם שבבעלות אביו של מבצע פיגוע ירי בירושלים באוקטובר 2016. המוקד טוען כי הצבא התבסס על נתונים שגויים כשהוציא את הצו, ומבהיר בין השאר כי בניגוד למצוין בצו החנות אינה בבעלות המפגע, אלא בבעלות אביו. המוקד מציין כי הצבא לא בדק את העובדות לאשורן אלא פעל בחופזה; כי שיקולים זרים עמדו בבסיס ההחלטה לסגור את החנות; וכי סגירת החנות אינה מידתית ומהווה הפרה של הזכות לפרנסה ולכבוד.
עדכונים
7.11.2016
המוקד לבג"ץ: החלטת הצבא לסגור חנות ממתקים בטענה שהיא מהווה "מוקד להסתה" לוקה בחוסר הגינות ושיקולים זרים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב