שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 8603/16 - אבו סביח ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה לצו על תנאי
כתבי בי דין | 8603/16 | 7.11.2016
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לבטל צו סגירה לחודשיים שהוצא נגד חנות בכפר א-ראם שבבעלות אביו של מבצע פיגוע ירי בירושלים באוקטובר 2016. המוקד טוען כי החנות היא מקור פרנסתו העיקרי של האיש, וכי הצו נכנס לתוקפו בלי שניתנה לו זכות השימוע. המוקד טוען כי הנתונים עליהם התבסס הצבא בהוצאת הצו מוטעים, וכי הצבא לא בדק את העובדות לאשורן אלא פעל בחופזה וברשלנות. המוקד מוסיף כי הצבא פעל בחוסר סמכות, וכי מדובר בצו פוגעני הלוקה בחוסר מידתיות, מהווה הפרה של האיסור על ענישה קולקטיבית, ופוגע בזכותו של האיש לחופש העיסוק.
עדכונים
7.11.2016
המוקד לבג"ץ: החלטת הצבא לסגור חנות ממתקים בטענה שהיא מהווה "מוקד להסתה" לוקה בחוסר הגינות ושיקולים זרים
16.11.2016
הצבא הוציא צו סגירה לחנות ממתקים בא-ראם בתואנה שמדובר ב"מוקד להסתה": בעקבות עתירה לבג"ץ קוּצר משך הצו
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב