שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: מניעת מעברם של קטינים במחסום בדרכם לביקור בני משפחותיהם הכלואים
מסמכים אחרים | עת"ם 42863-04-16 | 6.1.2016
פניית המוקד להגנת הפרט לצבא בעקבות איסור על מעברם במחסום של שני ילדים פלסטינים בני 6 ו-8 בדרכם לבקר את אביהם בכלא. על הילדים נאסר לעבור בטענה שהם "מסורבים", ללא כל נימוק. המוקד טוען כי מניעת מעברם וכתוצאה מכך מניעת מפגשם עם אביהם מפירה את זכותם של אותם ילדים לחיי משפחה. המוקד מציין כי לא מקרה יחיד הוא, אלא חלק מתופעה רחבה, שהצבא מונע את מעברם של קטינים מתחת לגיל 16 במחסום, בדרכם לביקור בני משפחה הכלואים בישראל, בטענה שהם מסורבים.
עדכונים
2.11.2016
הצבא מודה: מניעה "ביטחונית" נגד קטינים בני 6 ו-8, בשלה נאסר עליהם לבקר את אביהם הכלוא בישראל, "הוזנה ככל הנראה בטעות"
15.4.2019
בעילה ביטחונית וללא כל נימוק, חותר הצבא להחמיר את דרישותיו בנוגע לכניסתם לישראל של ילדים פלסטינים בני 16 ומטה למטרת ביקור קרוביהם הכלואים בשטחהּ. בית המשפט המחוזי נמנע מלקיים דיון בעתירות המוקד בנושא
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב