שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 4427/16 - בדראן ואח' נ' מתאם הפעולות בשטחים, משרד הביטחון ואח' תגובה מקדמית לעתירה
כתבי בי דין | 4427/16 | 15.9.2016
תשובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לאפשר לפלסטינים הנוטלים חלק בהליכים לאיחוד משפחות עם תושבי קבע, וחיים בישראל במשך שנים בהיתרי שהייה או במעמד של תושבות ארעית, לצאת את גבולות המדינה ולשוב אליה דרך נמל התעופה בן גוריון. המדינה טוענת כי קיימת עלייה במעורבותו של ציבור זה בפעילות טרור מאז אוקטובר 2015 וקיים חשש כי גורמי טרור ינצלו את מעמדם לקידום פעילות טרור. בנוגע לשאלת המוקד מהו הבסיס החוקי שמכוחו מטיל מתאם הפעולות בשטחים את האיסור על המעבר בנתב"ג טוענת המדינה כי אותה קבוצה עדיין מוגדרת תושבת איזור וכך חלים עליה הדינים שחלים על תושבי איזור ובכללם האיסור על יציאה דרך נתב"ג.
עדכונים
11.7.2017
צו על תנאי בעתירת המוקד: על המדינה להסביר מדוע – ומכוח איזו סמכות – היא אוסרת על נסיעה דרך נתב"ג של פלסטינים הנוטלים חלק בהליך לאיחוד משפחות בישראל
16.7.2018
ללא סמכות חוקית מפורשת: המדינה ממשיכה לפגוע בחופש התנועה של פלסטינים החיים בישראל כדין, בהגבילה את יציאתם לחו"ל דרך נתב"ג
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב