שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 5148/15 - עיריית בית ג'אלה ואח' נ' המנהל הכללי במשרד הבטחון פסק-דין
פסיקה | 5148/15 | 21.1.2016
דחיית עתירותיהם של תושבי בית ג'אלה ושני מנזרים בקרבתה נגד כוונת המדינה להמשיך בבניית החומה באיזור על פי התוואי שנפסל בבית המשפט פחות משנה קודם, למעט קטע של כ-225 מטרים שייוותר לא בנוי. בג"ץ דוחה את טענת העותרים כי בהתנהלותה יוצרת המדינה עובדות מוגמרות בשטח, וקובע כי "בהתחשב בשיקולי הביטחון התומכים בהקמת התוואי המתוכנן כבר עתה, תוך הותרת הצורך בשינויים לבחינה עתידית, אין מקום לעיכוב הבנייה עד לגיבוש פתרון מלא למקטע הרלוונטי כולו". עם זאת מדגיש בית המשפט כי אם המדינה תחליט בעתיד לסגור את הפתח המערבי, יוכלו העותרים להעמיד לביקורת שיפוטית את מלוא התוואי באיזור.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב