שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 5304/15 - ההסתדרות הרפואית בישראל ואח' נ' כנסת ישראל ואח' פסק-דין
פסיקה | 5304/15 | 11.9.2016
דחיית עתירות שהגישו ההסתדרות הרפואית, רופאים לזכויות אדם, המוקד להגנת הפרט וארגוני זכויות אדם נוספים כנגד האכלה בכפייה של עצירים מינהליים ואסירים פלסטינים המביעים מחאה בדרך של שביתת רעב. בית המשפט דוחה את טענת העותרים כי החוק עומד בסתירה לחוק זכויות החולה, לאתיקה הרפואית ולדין הבינלאומי, וקובע כי החוק עומד במבחן החוקיות וכי תכליותיו ראויות. השופטים קובעים כי על פי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו חייבת המדינה להגן על הזכות לחיים, וכי "התועלת שבהצלת חיים רלוונטית לאמצעי שננקט — דהיינו הזנה מלאכותית, בוודאי כשהאסיר או העציר נתון במשמורת המדינה ואינו נהנה מהאוטונומיה של מי שמלוא חירותו בידו".
עדכונים
11.9.2016
בג"ץ קובע פה אחד ומכשיר חוק מפלה: חוק ההאכלה בכפייה של אסירים פלסטינים שובתי רעב הוא חוקתי
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב