שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: הריסת הבית בו התגורר המפגע ____ עלאן - מענה להשגה
מסמכים אחרים | 12.4.2016
באדיבות JLAC
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב