שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
טיעונים בכתב כנגד הודעה על כוונה לסרב לבקשה לאיחוד משפחות ע"ש מר ____ חטיב, ת"ז _________ עבור בת זוגו הגב' _____ חטיב, ת"ז _________
מסמכים אחרים | 10.1.2016
טיעונים שהגיש המוקד להגנת הפרט בכתב נגד כוונת משרד הפנים שלא להאריך את היתר השהייה הזמני שניתן לתושבת הגדה המערבית, הנשואה לתושב ישראל וחיה עם משפחתה בירושלים מאז שנת 2001. משרד הפנים הודיע על גירושה של האישה לאחר שבנה ניסה לבצע פיגוע דקירה ונהרג. המוקד טוען כי בקשת בני הזוג לאיחוד משפחות עומדת בקריטריונים הקבועים בחוק וכי הבן אינו מהווה סיכון ביטחוני כיוון שנהרג. המוקד מדגיש כי משרד הפנים לא טוען שהמשפחה הייתה מעורבת בניסיון הדקירה או שידעה עליו, וכי לא נשקף ממנה סיכון ביטחוני. לבסוף טוען המוקד כי משרד הפנים פוגע בזכות האישה, בן זוגה וילדיהם לחיי משפחה ובעקרון טובת הילד.
עדכונים
11.7.2016
משרד הפנים פועל לגירוש אמו של קטין ירושלמי, שנהרג בניסיון לבצע דקירה; המוקד לבית הדין לעררים: "המשפחה נענשת... למטרת נקם גרידא ולמען יראו וייראו"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב