שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: איחוד משפחות עבור: _____ חטיב, מ.ז. _______
מסמכים אחרים | 15.3.2016
עדכונים
11.7.2016
משרד הפנים פועל לגירוש אמו של קטין ירושלמי, שנהרג בניסיון לבצע דקירה; המוקד לבית הדין לעררים: "המשפחה נענשת... למטרת נקם גרידא ולמען יראו וייראו"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב