שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ועדת הפנים סירבה להפוך את צו הכניסה לישראל לקבוע והאריכה את הוראת השעה עד סוף 2016
חקיקה | 25.5.2016
דיווח על דיון בוועדת הפנים של הכנסת בעניין בית הדין לעררים. הוועדה מסרבת לבקשת משרד המשפטים להפוך את הצו המורה על הקמתו לקבוע, אך מאריכה אותו עד סוף שנת 2016. נציג המוקד להגנת הפרט טוען שתפקוד בית הדין לקוי כיוון שכוח האדם בו חסר. יו"ר הוועדה מציין כי משרד המשפטים לא נתן לו כלים לבחון האם יש די דיינים, וכי על המשרד היה לשבת עם הארגונים ולשמוע אותם. יושב הראש מוסיף כי "הצו עוד לא מבושל לחקיקה קבועה".
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב