שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בקשת איחוד משפחות מס' 1910/94 עבור ___
מסמכים אחרים | 18.7.2016
הודעת משרד הפנים שהוחלט לתת מעמד ארעי לפלסטיני הנמצא בהליך איחוד משפחות עם תושבת ירושלים ומחזיק בהיתרי שהייה זמניים משנת 2000. ההחלטה על שדרוג המעמד התקבלה בעקבות קבוצת עתירות שהגישו המוקד להגנת הפרט ועורכי דין פרטיים העוסקות בפלסטינים המצויים בהליכים לאיחוד משפחות עם תושבי המדינה וחיים בישראל במשך שנים ללא מעמד תושב. במסגרת הדיונים הודיע שר הפנים כי החליט לתת מעמד ארעי לכאלפיים איש מקבוצה זו, בתנאי שביקשו איחוד משפחות עד סוף שנת 2003 ואין לגביהם מניעה פלילית או ביטחונית.
עדכונים
21.7.2016
משרד הפנים החל ביישום החלטתו לשדרג את מעמדם של פלסטינים החיים בישראל שנים רבות במסגרת הליך לאיחוד משפחות: ראשוני הזכאים מתוך כ-2,000 קיבלו תעודות זהות
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב