שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 5141/16, 5506/16 - מחאמרה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' פרוטוקול
מסמכים אחרים | 5141/16 | 14.7.2016
עדכונים
14.7.2016
בדיון בבג"ץ: המוקד מביע ספק לגבי יעילות ההרתעה שבהריסות בתים, אך לא לגבי הנזק הנגרם לזכויות אדם; השופט פוגלמן: אלו "דברי טעם אך אני כפוף לדעת הרוב למרות שדעתי שונה. המחסום הוא מוסדי."
24.7.2016
בג"ץ אישר שני צווי הריסה עונשית, אחד באופן חלקי: "יש רגליים לסברה כי האווירה ששררה בבתיהם של המפגעים, עודדה אותם... להיות מעורבים בפעילות ביטחונית נגד ישראלים"; השופט פוגלמן: "יש להבחין בין מודעוּת כללית מצד בני משפחה... לבין ידיעתם על תכנית קונקרטית"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב