שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 5506/16 - מ' מחאמרה ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' תגובה
כתבי בי דין | 5506/16 | 13.7.2016
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב