שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: הריסת ביתו של המחבל _____ מחאמרה - מענה להשגה
מסמכים אחרים | 6.7.2016
עדכונים
11.7.2016
עתירה לבג"ץ כנגד צו הריסה עונשית: "הברירה, להישאר בלתי מעורבים ולא להיפגע, חייבת להישאר ברירה של ממש עבור האוכלוסייה הפלסטינית, ואילו המשיבים, בהוציאם צו זה... מבקשים הלכה למעשה לבטלה"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב