שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 3422/16 - _____ שואהנה נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' עתירה למען צו על תנאי
כתבי בי דין | 3422/16 | 21.4.2016
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להאריך את תקופת פתיחתו של שער אלח'ראבה בנפת קלקיליה או לכל הפחות להגדיל את מספר שעות הפתיחה שלו, על מנת לאפשר לחקלאי הסביבה לעבד את אדמתם. המוקד מציין כי בעונה זו של השנה מתבצע חריש, ופתיחת השער חיונית לתושבי היישוב תולת, שכ-700 דונמים של אדמות חקלאיות השייכות להם נמצאות בצדה המערבי של גדר ההפרדה. המוקד טוען כי המצב הנוכחי, שבו נפתח השער חמישה ימים בלבד ולמספר דקות ביום, אינו הולם את צורכי החקלאים ואינו עולה בקנה אחד עם התחייבויות חוזרות ונשנות של המדינה בפני בג"ץ, לצמצם ככל שניתן את הנזק הנגרם לחקלאים.
עדכונים
21.4.2016
המוקד לבג"ץ: המדינה מפירה התחייבותה וממשיכה להכביד על חקלאים המבקשים לעבד את אדמותיהם ב"מרחב התפר"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב