שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: קדם בג"ץ - הוספת שער חקלאי שני על גבי היתרי כניסה למרחב התפר
מסמכים אחרים | 3422/15 | 17.4.2016
קדם בג"ץ שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניין הגבלת גישתם של בעלי אדמות הנמצאות ממערב לגדר ההפרדה. המוקד דורש כי בכל מקרה שבו ניתן לחקלאים כאלה היתר לגשת לאדמותיהם דרך שער שאינו פתוח כל ימות השנה, יצוין בהיתר שער נוסף הפתוח ברציפות. המוקד מזכיר שלפני כעשור התחייבה המדינה בפני בג"ץ לעשות זאת, אך עד כה לא עמדה במילתה. על רקע זה נאלץ המוקד לפנות לצבא בבקשות חוזרות ונשנות בעניין.
עדכונים
21.4.2016
המוקד לבג"ץ: המדינה מפירה התחייבותה וממשיכה להכביד על חקלאים המבקשים לעבד את אדמותיהם ב"מרחב התפר"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב