שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: הריסת ביתו של המחבל ____ מחאמרה - מענה להשגה
מסמכים אחרים | 22.6.2016
תשובת הצבא להשגת המוקד להגנת הפרט על כוונתו להרוס את בית משפחתו ביטא של אחד משני חשודים בביצוע פיגוע ירי בתל אביב ביוני 2016. הצבא דוחה את טענת המוקד כי מרכז חייו של האיש היה בירדן, וטוען כי הוא שב לגור בבית הוריו לפני כארבעה חודשים וכי מרכז חייו הוא בגדה המערבית. הצבא דוחה גם את טענת המוקד כי מטרת ההריסה עונשית, וטוען כי מטרתה הרתעתית, וכי הריסת המבנה מידתית נוכח מעשיו של האיש והצורך להרתיע מפגעים פוטנציאליים אחרים. הצבא מציין כי הבית ייהרס על ידי ציוד מכאני הנדסי וכי ההריסה תלווה על ידי מהנדס מורשה מטעם חיל ההנדסה.
עדכונים
27.6.2016
המוקד לבג"ץ: החלטת הצבא על הריסה עונשית של בית ביטא מהווה פגיעה קיצונית בחפים מפשע
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב