שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: השגה נגד הכוונה להחרים ולהרוס בית ___ מחאמרה
מסמכים אחרים | 19.6.2016
השגת המוקד להגנת הפרט על כוונת הצבא להרוס את בית משפחתו ביטא של אחד משני חשודים בביצוע פיגוע ירי בתל אביב ביוני 2016. בבית גרות 8 נפשות, בתוכן אב המשפחה החולה והמשותק חלקית. המוקד טוען כי החשוד הוא סטודנט להנדסה אלקטרונית בירדן ומרכז חייו מצוי שם ולא בבית הוריו בגדה המערבית, וכך אין לצבא סמכות להרוס את הבית. בנוסף טוען המוקד כי ההחלטה על ההריסה היא בלתי מידתית, ומהווה ענישה קולקטיבית האסורה על פי הדין הבינלאומי.
עדכונים
19.6.2016
המוקד בהשגה כנגד החלטת הצבא להרוס בית ביטא: מדובר בהחלטה בלתי מידתית בעליל, שכן החשוד בביצוע הפיגוע לא התגורר בבית הוריו
27.6.2016
המוקד לבג"ץ: החלטת הצבא על הריסה עונשית של בית ביטא מהווה פגיעה קיצונית בחפים מפשע
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב