שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: עצירת החקיקה והיוזמות האנטי דמוקרטיות
מסמכים אחרים | 15.6.2016
פניית ארגונים אזרחיים לשינוי חברתי ולשמירה על זכויות אדם בישראל, ביניהם המוקד להגנת הפרט, לנשיא המדינה בבקשה כי יפעל למען עצירת החקיקה האנטי דמוקרטית בישראל ויתערב למען הפסקת הפגיעה השיטתית בעבודתם של פעילים חברתיים הנאבקים על זכויות האדם. הארגונים מציינים כי חל כרסום במעמדה של ישראל כדמוקרטיה על מכלול ערכיה, וכי הארגונים מצויים תחת מתקפה חריפה, הבאה לידי ביטוי בחקיקה אנטי דמוקרטית, בהסתה וברדיפה פוליטית, ומבקשים את עזרת הנשיא בהתמודדות עמה.
עדכונים
15.6.2016
ארגונים לשינוי חברתי וזכויות אדם לנשיא המדינה: יש לעצור את הגל האנטי דמוקרטי השוטף את החברה הישראלית ולבלום את המתקפות על ארגונים אזרחיים שלהם תפקיד חיוני בשמירה על הדמוקרטיה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב