שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הודעת הוועדה המשותפת לדיון בהארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל בתום ישיבתה מיום 1.6.2016
מסמכים אחרים | 1.6.2016
דיווח על דיון של הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון וועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת שבו הוחלט להאריך בשנה נוספת את תוקפו של חוק האזרחות. הוועדה קבעה כי בחצי השנה הקרובה תקיים דיונים על מנת לבחון את השפעת החוק על "קבוצות אוכלוסייה מסוימות" והאם יש מקום לתקנו.
עדכונים
14.6.2016
הכנסת אישרה זו הפעם השבע-עשרה את הארכת תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל: בחודשים הקרובים תבחן הוועדה שהמליצה על הארכת החוק את האפשרות להכניס בו שינויים
12.11.2017
המוקד ליושב ראש הוועדה שמוסמכת לדון בהארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל: על הוועדה להציג נתונים מדויקים הנוגעים לשאלת תחולתו של החוק על ילדים מעל גיל 14
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב