שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הודעת הוועדה המשותפת לדיון בהארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל בתום ישיבתה מיום 1.6.2016
מסמכים אחרים | 1.6.2016
עדכונים
14.6.2016
הכנסת אישרה זו הפעם השבע-עשרה את הארכת תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל: בחודשים הקרובים תבחן הוועדה שהמליצה על הארכת החוק את האפשרות להכניס בו שינויים
12.11.2017
המוקד ליושב ראש הוועדה שמוסמכת לדון בהארכת תוקף חוק האזרחות והכניסה לישראל: על הוועדה להציג נתונים מדויקים הנוגעים לשאלת תחולתו של החוק על ילדים מעל גיל 14
[email protected] (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב