שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: ביטול חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) התשס"ג-2003
מסמכים אחרים | 30.5.2016
עדכונים
30.5.2016
המוקד לוועדה שתדון בהארכת תוקף חוק האזרחות: הגיעה השעה לבחון מחדש את סעיפי החוק בטרם תאושר הארכתו
14.6.2016
הכנסת אישרה זו הפעם השבע-עשרה את הארכת תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל: בחודשים הקרובים תבחן הוועדה שהמליצה על הארכת החוק את האפשרות להכניס בו שינויים
[email protected] (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב